Hot Line:1900 1852 / 0938 298 278
CloudNODE
Server
Cấu hình
IP
Bandwidth
Traffic
Giá
Giá setup
SL còn lại
Số lượng thuê
Raptor - 06
Dell/SM
2 x E5-2690 v3 (2 x 10 cores) 24 GB DDR3 ECC Reg (usable 20GB) 500 GB usable Tier 2 (3 x replication)
1
100 Mbps
Unlimited
15,000,000
500,000
26
Raptor - 05
Dell/SM

2 x E5-2670 v3 (2 x 6 cores)

24 GB DDR3 ECC Reg (usable 20GB)

500 GB usable Tier 2 (3 x replication)

1
100 Mbps
Unlimited
8,000,000
500,000
19
Raptor - 04
Dell/ SM

2 x E5-2670 (2 x 8 cores)

24 GB DDR3 ECC Reg (usable 20GB)

500 GB usable Tier 2 (3 x replication)

1
100 Mbps
Unlimited
5,500,000
500,000
18
Raptor - 03
Dell/ SM

1 x E5-2670 (1 x 8 cores)

12 GB DDR3 ECC Reg (usable 10GB)

500GB usable Tier2

1
100 Mbps
Unlimited
4,500,000
500,000
35
Dedicated Server
Server
Cấu hình
IP
Bandwidth
Traffic
Giá
Giá setup
SL còn lại
Số lượng thuê
Dino-01
Dell

1 x E5-2670 (8 cores x 2.6GHz)

12 GB DDR3 ECC Reg

2 x 500 GB SATA 7200

1
100 Mbps
Unlimited
3,500,000
500,000
6
Dino-02
Dell

2 x E5-2670 (8 cores x 2.6GHz)

24 GB DDR3 ECC Reg

2 x 1000 GB SATA 7200

1
100 Mbps
Unlimited
4,500,000
500,000
15
Việt Nam / VNPT Data / HCM
Server
Cấu hình
IP
Bandwidth
Traffic
Giá
Giá setup
SL còn lại
Số lượng thuê
Dino-03
Dell

1 x E5-2670 (8 cores x 2.6GHz)

12 GB DDR3 ECC Reg

2 x 500 GB SATA 7200

1
100 Mbps
Unlimited
3,500,000
500,000
29
Dino-04
Dell

2 x E5-2670 (8 cores x 2.6GHz)

24 GB DDR3 ECC Reg

2 x 1000 GB SATA 7200

1
100 Mbps
Unlimited
4,500,000
500,000
25
Mỹ / St.Louis
Server
Cấu hình
IP
Bandwidth
Traffic
Giá
Giá setup
SL còn lại
Số lượng thuê
PS-01
Fujitsu

1 x X3440 (4 cores x 2.53GHz)

8 GB DDR3 ECC

2 x 1000 GB SATA 5400

1 x 60 GB SSD

1
100 Mbps
Unlimited
3,000,000
500,000
50
PS-02
HP

1 x E3-1270 (4 cores x 3.4GHz)

8 GB DDR3 ECC

2 x 1000 GB SATA 7200

1
100 Mbps
Unlimited
3,000,000
500,000
50
PS-03
Fujitsu

2 x E5520 (8 cores x 2.26 GHz)

12 GB DDR3 ECC

2 x 1000 GB SATA 5400

2 x 60 GB SSD

1
100 Mbps
Unlimited
4,500,000
500,000
50
PS-04
HP

2 x E5-2420 (12 cores x 1.9GHz)

32 GB DDR3 ECC

2 x 2000 GB SATA 7200

1
1000 Mbps
Unlimited
6,500,000
500,000
50
EU / Strassbourg
Server
Cấu hình
IP
Bandwidth
Traffic
Giá
Giá setup
SL còn lại
Số lượng thuê
PS-01
HP

1 x X3440 (4 cores x 2.53GHz)

8 GB DDR3 ECC

2 x 1000 GB SATA 5400

1 x 60 GB SSD

1
100 Mbps
Unlimited
3,000,000
500,000
50
PS-02
Fujitsu

1 x E3-1270 (4 cores x 3.4GHz)

8 GB DDR3 ECC

2 x 1000 GB SATA 7200

1
100 Mbps
Unlimited
3,000,000
500,000
50
PS-03
HP

2 x E5520 (8 cores x 2.26 GHz)

12 GB DDR3 ECC

2 x 1000 GB SATA 5400

2 x 60 GB SSD

1
100 Mbps
Unlimited
4,500,000
500,000
50
PS-04
Fujitsu

2 x E5-2420 (12 cores x 1.9GHz)

32 GB DDR3 ECC

2 x 2000 GB SATA 7200

1
1000 Mbps
Unlimited
6,500,000
500,000
50

EXA và các Đối tác chiến lược cam kết cung cấp cho Khách hàng các cấu hình máy chủ (server) tin cậy với chi phí hợp lý, đặt tại các data center đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật cao ở Việt Nam, Mỹ và Châu Âu (EU).

• 99.5% up-time;

Bàn giao server trong vòng 04 giờ làm việc;

Thay thế phần cứng hư hỏng trong vòng 04 giờ.